رامین پولادرگ

رامین پولادرگ

ramin.pooladrag

 مدیرعامل روژان خودرو مدیرعامل بنیاد نیکوکاری خیرانه دبیر کمیسیون گردشگری و سلامت ایران و عراق عضو هفت اتاق بازرگانی ایران

کارفرما

جناب آقای رامین پولادرگ

تاریخ

07 خرداد 1397

برچسب

شخصی